THE CHILD'S EXPERIENCE
Memories for a liftetime 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BELEID

Lessen en Betalingen

De betaling van de contributie dient voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan en dit kan contant, via overschrijving of met een Tikkie.

Bij nieuwe leden wordt eenmalig inschrijfgeld in rekening gebracht. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

Bij niet of niet tijdige betaling mag The Child’s Experience toegang tot de les weigeren voor het ingeschreven kind.

Afmelden

Afmelding van de les dient uiterlijk 24 uren van te voren plaats te vinden. Afmelding vanwege ziekte dient op de lesdag voor 9:00 te zijn gebeurd. Dit kan via email of telefonisch.

Inhaalles

Uitsluitend afgemelde lessen vanwege ziekte kunnen worden ingehaald op een ander moment met inachtneming van de beschikbaarheid van de les.

Force Majeure

The Child’s Experience heeft het recht lessen te annuleren vanwege optreden van een onvoorziene gebeurtenis. In het geval van dergelijke overmacht zullen de activiteiten op een ander moment worden aangeboden als onderdeel van de op dat moment geldige abonnement reeks.

Verlenging

Een verlenging van de abonnement reeks geschiedt middels een nieuwe inschrijving via onze website.

Opzeggen en Restitutie

Met een opzegtermijn van 1 kalendermaand kunt u uw abonnement reeks stopzetten. Ongebruikte lessen worden niet gerestitueerd. In het geval van uitzonderlijke omstandigheden, kan het abonnement met maximaal 6 maanden worden gepauzeerd. Er wordt geen restitutie verleend voor lessen die in het verleden hebben plaatsgevonden.

Noodgeval contact

In geval van nood dient The Child’s Experience direct contact op te nemen met het opgegeven nood contact.

Bescherming van persoonsgegevens

The Child’s Experience vindt het van groot belang dat uw persoonsgegevens zijn beschermd. In onze privacyverklaring kunt u alles lezen over hoe wij  omgaan met uw persoonsgegevens. Al uw persoonsgegevens kunnen ten allen tijde opgevraagd en aangepast worden door een verzoek per mail te sturen naar info@thechildsexperience.com.  

Beleid

Verantwoordelijkheid

We doen er alles aan om de veiligheid van uw kinderen te garanderen. Ouders en/of begeleiders zijn en blijven uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kind(eren) tijdens de lessen.

Gedragsproblemen

Wanneer een kind de lessen of activiteiten stoort, materiaal vernielt of gevaarlijk is voor zichzelf of andere kinderen of personeelsleden, zullen we samen met de ouders en het kind een oplossing proberen te zoeken. Indien het ongewenste gedrag voortduurt of ander ongewenst gedrag zich manifesteert, zal het desbetreffende kind verzocht worden zijn/haar deelname aan de les of activiteit te onderbreken.

Video en beeldmateriaal

Inachtneming van de wet-en regelgeving omtrent persoonsgegevens en privacy, moeten we erop aandringen dat er geen foto's en/of video's tijdens de lessen van The Child’s Experience mogen worden gemaakt zonder toestemming van alle ouders /begeleiders die aanwezig zijn. Foto’s en video's die bij The Child’s Experience Gym worden gemaakt mogen niet worden gepubliceerd op openbare platforms zoals sociale media en het internet.

Gastbezoek

Ouders, overige familie en/of gasten zijn altijd welkom om de lessen bij te wonen. Echter mogen zij niet deelnemen aan de lessen zonder een inschrijving.

Contactgegevens

The Child’s Experience

info@thechildsexperience.com

0657434291


Laatst bijgewerkt op  12 september 2021

 
E-mailen
Bellen